Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin konkursu “Zmień perspektywę”

Regulamin konkursu “Zmień perspektywę”

Wygraj książkę "Chcę WWWięcej"!

Regulamin konkursu "Zmień perspektywę"

1.Organizatorem konkursu jest Joanna Krukowską w imieniu Moniki Krukowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą KRUK-i Monika Krukowska, ul. Partyzantów 98, 43 – 300 Bielsko-Biała, NIP: 5471019906 zwana dalej Organizatorem.

2. Konkurs trwa od 01.02.2024 od 00:01 do 29.02.2024 do 23:59 na platformie Instagram.

3. Konkurs ma na celu stworzenie tekstu na naklejki na szyby samochodów, mających przeciwdziałać parkowaniu na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami bez uprawnień.

4. Warunki uczestnictwa:

   a) Konkurs jest otwarty dla wszystkich użytkowników Instagrama, którzy spełniają warunki określone w regulaminie.

   b) Uczestnik musi być pełnoletni, lub mieć zgodę rodziców lub opiekunów.

   c) Uczestnik musi posiadać konto na platformie Instagram.

   d) Uczestnik musi napisać swoją propozycję tekstu w komentarzu pod rolką wyznaczoną przez Organizatora.

   5. Treść naklejki musi być zgodna z zasadami dobrego smaku oraz nie może naruszać praw autorskich, praw osobistych ani innych praw osób trzecich.

   6. Wybór zwycięzcy:

   a) Zwycięzca zostanie wybrany przez jury powołane przez Organizatora spośród wszystkich uczestników.

   b) Ocenie podlegać będzie kreatywność, oryginalność oraz zgodność z tematem konkursu.

   c) Zwycięzca otrzyma książkę “Chcę WWWięcej” z autografem i imienną dedykacją o wartości 59 złotych.

  7. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną ani na inne nagrody.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku naruszenia regulaminu lub podejrzenia manipulacji wynikami.

  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z udziału w konkursie.

 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 11. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz wraz z ogłoszeniem konkursu na profilu Instagram Organizatora.

12. Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w konkursie będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani administrowany przez Instagram. Uczestnicy konkursu rozumieją, że przekazują swoje informacje Organizatorowi, a nie Instagramowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *